Huurderscontrole

Mocht in een door U verhuurde woning een hennepplantage worden aangetroffen kunt u zomaar aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Als de verhuurder niet aantoonbaar heeft voldaan aan een aantal voorwaarden, ontstaat namelijk (financiële) aansprakelijkheid voor de verhuurder, zo blijkt uit recente gerechtelijke uitspraken.

Op basis van die uitspraken blijkt de verhuurder verantwoordelijkheid te dragen voor onder andere het aanleggen van een volledige administratie van de huurder waarin minimaal dient te zijn opgenomen:

een ondertekende werkgeversverklaring;
– een kopie van het identiteitsbewijs van de huurder;
– een door de verhuurder ten behoeve van de inschrijving van de huurder in de   gba opgestelde en ondertekende verhuurdersverklaring;
– het huurcontract, ondertekend door huurder en verhuurder.
  en liefst ook nog:
– een afschrift van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de   huurder;
– een afschrift van een recente salarisstrook van de huurder.

De verhuurder dient deze gegevens ook op juistheid te (laten) controleren, een vergelijking van de handtekeningen van de huurder daaronder begrepen.

Daarnaast heeft de verhuurder de plicht om controle uit te oefenen op het juist gebruik van de elektriciteitsvoorzieningen. Indien het leveringscontract op naam staat van de verhuurder dient de verhuurder maandelijks te controleren of het zegel van de meterkast intact is. Staat het leveringscontract op naam van de huurder zou een maandelijkse controle aan de buitenkant van het pand volstaan. De verhuurder dient de uitvoering van controles achteraf te kunnen aantonen.

Allemaal verplichtingen en werkzaamheden waar u als verhuurder natuurlijk niet op zit te wachten. En hoe controleert u bijvoorbeeld de echtheid van een paspoort of id-bewijs en de werkgeversverklaring en/of loonstrook? Of hoe legt u de bevindingen vast van de maandelijkse controles?

Om deze aansprakelijkheid af te weren biedt De Preventie Experts U daarom de volgende diensten aan:

Screening huurder * * Controle buitenkant * * Controle buitenkant + zegel*

Volg Huurderscontrole op Twitter