ICT Quick scan

Bent u er zeker van dat uw ICT infrastructuur adequaat is? Werken de firewalls naar behoren, heeft u uw licenties op orde , beschikt u over de benodigde protocollen of zijn de bestaande protocollen wel aangepast naar de nieuwste ontwikkelingen? Weinig ondernemers zouden daar volmondig ja op durven zeggen. Of mogelijk zeggen ze ja tegen beter weten in.

Om daar beter inzicht in te krijgen is een ICT Quick scan een uitstekend hulpmiddel. Onze preventie experts hebben de tools ontwikkeld om u daar snel inzicht in te geven. We bezoeken uw onderneming en testen met deze tools uw ICT infrastructuur. De uitkomsten van de scan ontvangt u in een heldere rapportage op basis waarvan u (aanvullende) maatregelen kunt gaan nemen. En acht u het wenselijk in het ontwikkelen en implementeren van dergelijke maatregelen extra expertise te gebruiken, dan zijn De Preventie Experts uiteraard graag bereid u daarin aanvullend te ondersteunen.